Translate

torsdag 15. oktober 2015

Offisiell åpning

Nå er det nye hovedkvarteret for Frelsesarmeen øst Europa Territorium offisielt åpnet og innvidd til Guds ære og menneskers frelse.

Det skjedde sist lørdag i en høytidelig og fin seremoni. Stabssjefen kommandør William Roberts og hans kone, verdenssekretær for kvinneorganisasjonene, kommandør Nancy Roberts sto for avdelingen av plaketten og klipping av snor foran inngangen.
Det var mye som skulle på plass før vi kom så langt, og arbeiderne har stått på seint og tidlig for å få huset i så god stand at vi kunne vise det fram til inviterte gjester og besøkende.
Ennå er det endel som må på plass, og vi bor fremdeles i en veldig uferdig leilighet, men det så iallfall sånn nogenlunde greit ut her på lørdag og det ble en fin feiring.

Det var også en stor feiring i Sentral korpset her i Chisinau etter innvielsen. Seks nye kadetter ble ønsket velkommen og en offiser ble gjeninnsatt som løytnant. Kadettsesjonen "Glade forbedre" får undervisning her i huset når de er inne på intensivkurs. Så drar de hjem til sine praksis korps og har fjernundervisning i en periode før de kommer hit igjen for et nytt intensivkurs i januar. I de to årene utdannelsen varer veksler de mellom fjernundervisning og praksis og intensivkurs. Det er en god modell tror jeg, særlig for kadetter som kommer fra fire forskjellige land.

Vi fikk gleden av å møte alle divisjons/ regions lederne her til feiringen, og til samarbeidsmøter både mandag og tirsdag. Alle har sin historie å fortelle. Alle har både gleder og utfordringer å dele med oss. Krig og internflyktninger er en stor utfordring i Ukraina, men de kan glede seg over oppstart av arbeid i enda en by. Kultur og språk er en utfordring i Georgia der Frelsesarmeen ofte møter stor motstand, men de gleder seg over godt arbeid med barn og unge. Romania har sterkt ønske om å starte nye korps i flere byer. 

Frelsesarmeen er ikke stor i noen av disse landene, men har vært tilstede i over 25 år, (bortsett fra Romania) så det er også store utfordringer knyttet til det å gjøre arbeidet kjent og akseptert blant folk flest.

Kadettene bakerst
Tolken, oss, og rektor for offisersskolen

  • Dere som ber for oss må gjerne be for Frelsesarmeen i alle de fire landene vi har ansvaret for.
  • Be om visdom og styrke i den situasjonen de står i for de som leder på lokalt plan i hvert land.
  • Be for oss at vi må kunne støtte dem på en god måte.
  • Be for de nye kadettene.
  • Takk for alle de mulighetene som vi får her i EET til å dele Jesu kjærlighet med mennesker rundt oss.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar