Translate

onsdag 18. oktober 2017

Nye kunnskaper

Man lærer så lenge man lever, heter det.
Ofte oppleves behovet for å lære nye ting ganske påtrengende, fordi vi stadig møter nye utfordringer og skulle så gjerne visst litt om dette og hitt, eller hatt mer kunnskap for å kunne takle det bedre.
Noen lærer nye ting fort og lett, mens andre bruker lang tid for å tilegne seg ny kunnskap.

Vi planlegger kurs og seminarer for å møte behovene for opplæring på mange ulike områder. De siste månedene har jeg vært med om flere kurs for prosjektarbeidere både her i Øst Europa Territorium og andre steder.

I Kiev.
Vi var sammen i fire dager for å lære mer om å utvikle gode prosjekter med fokus på arbeid med Anti Human Trafficking/ moderne slaveri. Prosjektarbeidere fra korpsene i Ukraina delte erfaringer utfordringer og gleder, samtidig som vi fikk ny inspirasjon og masse kunnskap om Objectives, Outputs, Stakeholders, Sustainability og så videre. Dette ble også første steg på veien for et nytt prosjekt som har blitt forberedt lenge, men nå er godkjent og igang.I Moss
To delegater fra EET var invitert til Partnerkonferanse i Norge i September.
Her fikk vi innblikk i prosjekter fra mange land, Bangladesh, Uganda, Sør Afrika, Myanmar, Kenya, Sverige, for å nevne noen. Seminarene var interessante og det var fint å være sammen for å lære og dele. Begreper som Utviklingsarbeid, Log Frame og M&E er en del av en prosjektoffisers hverdag, og ble gjennomgått og belyst fra nye innfallsvinkler. Alltid noe nytt å lære.

I Chisinau.
Fra Internasjonalt hovedkvarter i London fikk vi besøk av Ruth som har ansvar for oppfølging av prosjekter i Europa og Latin Amerika.. Kurset var for prosjekt koordinatorer og ledere i alle fire divisjoner/ regioner i territoriet. Representanter fra Russland var også med. Vi var 12 delegater i rommet, og en var med oss på skype fra Georgia. Vi var sammen i tre dager om temaet lokalt utviklingsarbeid eller "Community Development". Hva forstår vi med lokalt utviklings arbeid? Hvordan lager vi gode utviklings prosjekter? Vi fikk innføring i metoder og arbeidsredskaper som alle kan ta i bruk i sitt eget nærmiljø når vi ønsker å gjøre en forandring.
Vi kan drømme om en god framtid for alle, men må ofte gjøre noen grep, og ta noen skritt i riktig retning for å komme dit.


"If we are to better the future we must disturb the present". Catherine Booth