Translate

torsdag 12. juli 2018

Fra utpost til Korps

Frelsesarmeen i Ukraina har vært tilstede i Lviv i flere år allerede. Byen ligger langt vest i landet, helt mot grensa til Polen. Det tar ca. 6 timer med hurtigtog fra Kiev, og ca. 10 timer kjøring + litt til med bil fra Chisinau.


Da Marie Willermark var divisjonssjef ble det startet med husmøter og bibelgrupper i hjemmene. En av offiserene som nå er korpsleder i Moldova, begynte i Frelsesarmeen i Lviv på den tiden. Hun møtte Armeen første gang da hennes mor inviterte Frelseasarmeen til å holde husmøter i hjemmet der hun vokste opp.
Forsøket på å starte korps i byen har tatt flere år, og man har hatt oppturer og nedturer underveis.


Forsamlingen og aktivitetsnivået har vokst jevnt og trutt de siste årene.
De har innvidd flere soldater, de har en flott speidergruppe med masse aktivitet, de har aktivt sosialarbeid, bibelgrupper og samlinger for kvinner. Frelsesarmeen er aktivt med i felles kristelige samlinger og deltar i Jesusmarsj og andre markeringer i byen.

Hele denne tiden har Lviv blitt betegnet som "utpost", og i Frelsesarmé flagget har det stått "Lviv utpost".


Nå er status endret til Korps. Dette ble høytidelig markert i møtet søndag 8. juli. Sjefsekretær Oberstløytnant Kelvin Pethybridge spilte "Amazing Grace" til velsignelse for mange.


Vi er glade for å få enda et korps i Ukraina divisjon.
Vi gratulerer korpslederne Ruslan og Marina Zuev, og ber om fortsatt framgang for Guds rike i denne vakre byen.


Må Gud velsigne Lviv korps!