Translate

lørdag 3. februar 2018

Nytt kapittel

Jeg synes jeg skriver ganske ofte at det skjer noe nytt. Det er ingen overdrivelse, for det skjer faktisk ofte, og det er jo spennende.
Vi har begynt på et nytt kapittel, og nå vil jeg nevne noe av det som har skjedd siden nyttår:

  • Vi har begynt i våre nye jobber og anvarsområder her i Øst Europa.
  • Vi har flyttet til en ny leilighet som følger med jobben. (det gjorde vi før jul, faktisk)
  • Vi er blitt offisielt installert som Territorialledere ved en høytidelig forbønnshandling i et stort møte.
  • Kommandørene Donald og Berit Ødegaard er på plass som Sjefsekretær og Sekretær for kvinneorganisasjonene/ Sekretær for personell i en tre måneders periode.
  • Kadettsesjonen "Messengers of Compassion" har hatt sitt velkommen og oppstart av undervisning ved Offisersskolen. 
  • Det er første gang vi har kadetter fra Estland på Offisersskolen her.
  • Vi har til sammen tretten kadetter!
Vi gleder oss over det nye som skjer. Særlig er det flott å se de nye kadettene. Tre av dem kommer fra Romania, fire kommer fra Moldova, en kommer fra Ukraina, fire fra Russland og en fra Latvia. Undervisningen går på Engelsk, Russisk og Rumensk med oversettelse fra det ene språket til det andre. Det er svært utfordrende både for lærere og for kadetter, men det går på ett vis.
På velkomstmøtet vitnet to av kadettene, Emil fra Romania og Julia fra Russland. Følg lenken ( klikk på navnet) og les deres vitnesbyrd!


Hele gruppen med kadetter sammen med staben ved skolen. Offisersskolesjefen major Victoria Lalac sitter som nummer tre fra venstre på første rad. Major Valeriu Lalac står bak til venstre og major Galina Burlacu står bak til høyre.


Kommandørene Eva og Johnny Kleman var med på en hyggelig middag sammen med kadettene i tillegg til velkomstmøtet.
De har en lang vei med undervisning og praksis foran seg de neste to årene. Undervisningen foregår både i klasserommet i løpet av to intensive uker seks ganger over to år, og via internett og hjemmeoppgaver. I tillegg har de ei uke i London, og ei uke med spesielt opplegg i forbindelse med avslutningen av skolegangen og ordinasjon til offiserer i Frelsesarmeen. Alle har praksis i korpsene der de bor og får oppfølging og veiledning underveis.
Vær gjerne med å be for dem, alle tretten!