Translate

onsdag 6. mars 2019

Fengslende nytt

Fengselsarbeidet i Frelsesarmeen Øst Europa territorium er i utvikling.

I disse dager holdes det et seminar her i Chisinau der det er samlet delegater fra alle de fire landene i Territoriet. Gjesteforeleser er Yuri Zelenzov fra Norge/Russland.


Vi ser en stadig økende interesse for Frelsesarmeens arbeid i fengslene.
Flere av soldater og offiserer blir engasjert og involvert i denne tjenesten, og ser mulighetene som finnes. Så langt har vi heller ikkt opplevd negative tilbakemeldinger, men ser i stedet at de lokale fengselsmyndighetene er svært positive til frelsesarmeens engasjement.

bilde fra et tidligere besøk i fengsel i Moldova

For noen uker siden ble den første tilhørige tatt opp i fengselet for livstidsfanger her i Moldova. Det var en stor begivenhet for ham og for hele gruppa. Han har tatt imot Jesus og er blitt en kristen mens han satt inne i fengsel. Dette har forandret hele livet hans, og kontakten med frelsesarmeens kapellan, Kaptein Vladimir, betyr utrolig mye.
Nå tilhører han også et større fellesskap av soldater og venner utenfor murene. Det gir håp i en ellers nokså håpløs tilværelse.
I dette fengselet i Rezina har frelsesarmeen hatt ukentlige samlinger for ei gruppe av de innsatte, og god tid til samtaler med den enkelte. Kaptein Vladimir er ansvarlig for kapellan tjenesten i fengslene, men han har ofte med seg flere andre offiserer og soldater på sine ukentlige besøk.

Han besøker også kvinnefengslet i Rusca hver uke. Der er det ei fin gruppe innsatte som har hatt samlinger i mange år. frelsesarmeen har vært tilstede i Rusca i 14 år allerede. De innsatte har biblegruppe og samlinger hver uke. Flere ønsker nå å bli tilhørige og til og med soldater, og når de blir løslatt tar flere av dem kontakt med frelsesarmeen på sitt hjemsted.

Det er veldig oppmuntrende å se resultatene av dette fine arbeidet der vi får være med å formidle håp og liv til mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Vær gjerne med å be for frelsesarmeens fengselsarbeid i Øst Europa og for de innsatte.