Translate

mandag 26. august 2019

Brengle Institutt

Frelsesarmeen er kalt en hellighets bevegelse. Seminar som omhandler læren om hellighet og fordypning i dette temaet er ofte blitt oppkalt etter Frelsesarmeens hellighets forkynner nummer en; Kommandør Samuel Logan Brengle.

For tre år siden arrangerte vi Brengle Seminar, og nylig ble det igjen holdt Brenlgle seminar for soldater og for offiserer i Øst Europa.
Fra Fredag 16. til søndag 18 august var det soldatenes Brengle institutt, og fra Mandag 19. til Søndag 25. august var det offiserenes Brengle Institutt. Major Jim Garrington var gjestetaler og underviste begge gruppene.
For soldatene var det begrenset til delegater fra landene i Øst Europa Territoriet, mens det for Offiserenes del ble invitert delegater fra flere andre land der de også bruker russisk som hovedspråk i landet, eller kun ved noen korps. Denne gangen var det to delegater fra Latvia, to delegater fra Russland og en delegat fra Estland.

Dagene var fylt med timer med undervisning, tid for samtale, bønn og refleksjon der man kunne bruke tid til å søke nærmere inn til kjernen av vår tro, til Jesus.
Hver morgen var det samlinger med andakt og bønn, også sammen med hovedkvarterets ansatte og offiserer. Hver kveld var det samlinger med tid for å dele personlige vitnesbyrd og å be for og med hverandre.


Vi ber om at alle må ha en god og trygg hjemreise, og at Gud må fortsette å velsigne hver og en av delegatene der de bor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar