Translate

mandag 30. januar 2017

Helt frivillig!

Det er mange som helt frivillig gir av sin tid, sitt engasjement og sine krefter i Frelsesarmeen. Selv om noen av oss har et kall til tjeneste, og lederansvaret som en jobb, så er vi helt avhengig av frivillig innsats for at Frelsesarmeen skal kunne gjøre det den gjør.
Slik er det over hele verden.

I Øst Europa har vi satt av en søndag i året til å gjøre litt ekstra stas på alle de som frivillig påtar seg ansvar i korpsene. Det kan være arbeid med barna og de unge, det kan være arbeidet med mannsgrupper eller kvinnegrupper, det kan være speiderledere, eller sang- og musikkledere. Vi kaller dem underbefal, eller lokale offiserer. De utgjør ofte de bærende kreftene i korpsene våre.

Sist søndag ble de som har underbefalsansvar og de som er frivillige gjort ekstra stas på i mange av korpsene i Øst Europa.

The Salvation Army - Central Corps sitt bilde.   Maria Melnic sitt bilde.
Fra Central korpset i Chisinau.                                   Fra Dubossary korps i Transdnistria

Og noen steder ble det også oppnevnt nye lokale ledere denne søndagen.
Bildene er hentet fra Facebook sidene til forskjellige korps i territoriet vårt.
Armata Salvarii Ploiesti sitt bilde.   Armata Salvarii Ciocana sitt bilde.
Fra Ploiesti korps i Romania.                                      Fra Ciocana korps i Chisinau

Vi er så glade for alle som vil være med å gjøre en innsats i Frelsesarmeen. Dere betyr mye for andre mennesker, og er med i en viktig og livsforvandlende tjeneste.

Vær gjerne med å be for alle våre herlige, frivillige lokale ledere!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar